| 023992222

ផលិតផលរបស់យើង

យើង​ជា​នរណា

  • Video 1

លិខិតបញ្ជាក់

Certificate 1
Certificate 2
Certificate 3
Certificate 4
Certificate 5
Certificate 6
Certificate 7
Certificate 8
Certificate 9
Certificate 10
Certificate 11
Certificate 12

សេវាកម្មរបស់យើង

ចែក​ចាយ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស

The customer will get the good transportation service for 25 provinces/cities without disappointment.

ការធានា 10 ឆ្នាំ

Through manufacturing intensively fromfactory both technique and quantity including toughness, strength of ourproducts. As the result, we trust in our quality until 50 years of consumption. 

ស្តង់ដារ

Our product (Spind) is the stand to Top 10th standard product ofquality in Malaysia that is completely recognized both quality and using withthe experiment, and international Standardized Factory tests it.

ជំនាញរបស់យើង

គុណភាពផលិតផលរបស់យើង 70%

ការ​ពេញចិត្ត​របស់​អតិថិជន 55%

បន្ទាប់ពីលក់សេវាកម្ម 80%

ការគាំទ្រ 24/7 %

120

រាប់ចំនួនផលិតផល

2850

អតិថិជន

100

បុគ្គលិក

12

សាខា

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង

ចំណង់ចំណូលចិត្ត

We do not change anything besides we support ourcustomer to be partners with our project base on their requirement. We willprepare the training to improve the sale and introduce with the new products tocustomer and going to find the best quality and confidence.

បទពិសោធន៍

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញនិង​ នាំចូលនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់, ទោះបីជាយ៉ាងណាក៍ដោយយើងនូវតែបន្តព្យាយាមស្វែងរកផលិតផលថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់ប្រទេសផ្សេង​ៗ​ មកជូនអតិថិជនផងដែរ។  ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ក្នុងការនាំចូលផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រពន្ធ័ទឹក,យើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រពន្ធ័ទឹក និងជួសជុសប្រពន្ធ័ទឹកឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុន។.

ការច្នៃប្រឌិត

ផលិតផល​និង តំណាងចែកចាយ, យើងនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អដែលជាផ្នែកមួយដ៍សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននិងរកអ្វីដែលថ្មីៗសម្រាប់អតិថិជនផងដែរ។  ក្រុមហ៊ុនអ៊ាម្ល៉ូ អ៊ីមផត អិចផត ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជូនដល់អតិថិជនផងដែរ។

មតិត្រឡប់

យើងស្តាប់,ពិភាក្សា, ផ្តល់យោបល់នូវរាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អតិថិជន និងទទួលបានជោគជ័ពួកយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចនូវមតិកែតម្រូវទាំងអស់របស់អតិថិជន។